1. Kierownik Studiów Podyplomowych Katedry Prawa CYWILNEGO I GOSPODARCZEGO:

  Prof. dr hab. Bogusława Gnela
 2. Cele i zadania studiów:

  poszerzenie wiadomości słuchaczy z zakresu prawa gospodarczego czyli np. prawa cywilnego, administracyjnego, finansowego i karnego, dotyczących działalności gospodarczej. Studia powinny dostarczyć słuchaczom wiedzy nie tylko o charakterze teoretycznym, ale przede wszystkim ukazać zastosowanie prawa w obrocie gospodarczym.
 3. Studia przeznaczone są:

  przede wszystkim dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub zamierzających ją prowadzić, a także dla pracowników małych i średnich ,,firm" zainteresowanych uzupełnieniem, pogłębieniem i usystematyzowaniem oraz aktualizacją wiedzy prawniczej oraz wszystkich osób, które w jakiś sposób stykają się w swojej pracy
  z działalnością gospodarczą. O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które mają dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich lub licencjackich .
 4. Ramowy program przedmiotowy:

  MODUŁ  

  NAZWA PRZEDMIOTU 

  LICZBA

  GODZIN    

  PUNKTY ECTS

         I

  Wybrane zagadnienia prawa

  77

  25

   

  Teoria prawa

  5

  1

   

  Prawo pracy

  10

  3

   

  Prawo cywilne

  10

  3

   

  Postępowanie przed organami administracyjnymi

  4

  1

   

  Postępowanie egzekucyjne w działalności gospodarczej

  3

  1

   

  Postępowanie cywilne w sprawach gospodarczych

  5

  2

   

  Ordynacja podatkowa

  5

  2

   

  Podatek VAT

  10

  3

   

  Podatek dochodowy od osób fizycznych

  5

  2

   

  Podatek dochodowy od osób prawnych

  5

  2

   

  Ochrona własności intelektualnej

  5

  2

   

  Relacje prawne przedsiębiorcy z konsumentem

  10

  3

   

  II

  Prawo gospodarcze

  108

  30

   

  Prawo umów gospodarczych

  15

  4

   

  Prawo przedsiębiorcy

  5

  2

   

  Prawo bankowe

  3

  1

   

  Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji

  5

  1

   

  Prawo zamówień publicznych

  10

  3

   

  Prawno-karna ochrona obrotu gospodarczego

  10

  3

   

  Prawo rynku giełdowego

  5

  1

   

  Prawo spółek

  15

  4

   

  Prawo restrukturyzacyjne i Prawo upadłościowe

  10

  3

   

  Międzynarodowe prawo handlowe

  10

  3

   

  Unijne prawo gospodarcze

  5

  1

  Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe

  8

  2

   

  Prawo e-handlu

  4

  1

   

  Ubezpieczenia w działalności gospodarczej

  3

  1

   

  III

  Elementy finansów i rachunkowości

  15

  5

   

  Finanse przedsiębiorstw

  5

  2

   

  Rachunkowość przedsiębiorców

  10

  3

   

  Seminarium

     
   

  Razem

  200

  60

 5. Liczba godzin ogółem:

  200.
 6. Egzaminy:

  każdy semestr kończy się egzaminem semestralnym, obejmującym wykładane przedmioty. Studia kończą się egzaminem końcowym i obroną pracy końcowej.
 7. Czas trwania studiów:

  dwa semestry, dwudniowe zjazdy w piątki i w soboty. Zajęcia piątkowe od godz. 16.45 - 20.45, a sobotnie od godz. 9.00
 8. Zgłoszenia:należy składać w sekretariacie Katedry Prawa (pokój 424A bud. Biblioteki Gł.), tel. 12- 293 57 32, fax 12- 293 50 68, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ul. Rakowicka 27,
  31-510 Kraków, w terminie do 20 września. Wniosek o przyjęcie na studia powinien zawierać następujące dokumenty: kwestionariusz osobowy, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego podpisane na odwrocie, kserokopie dowodu osobistego.
 9. Koszt uczestnictwa:

  4.000 zł ( można wpłacać w IV ratach) + wpisowe 50 zł