1. Kierownik Studiów Podyplomowych Katedry Prawa CYWILNEGO I GOSPODARCZEGO

  Prof. dr hab. Bogusława Gnela
 2. Cele i zadania studiów:

  przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego, a także przygotowanie przedsiębiorców lub pracowników przedsiębiorcy do stosowania przepisów prawa podatkowego.
 3. Studia przeznaczone są

  przede wszystkim dla osób, które chcą zdać egzamin państwowy na doradcę podatkowego, a także dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, chcących samodzielnie rozwiązywać problemy wynikające ze stosowania prawa podatkowego, oraz dla pracowników komórek rachunkowo-podatkowych. O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które mają dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich lub licencjackich.
 4. Ramowy program przedmiotowy:

   

  MODUŁ  

  NAZWA PRZEDMIOTU 

  LICZBA

  GODZIN    

  PUNKTY ECTS

  I

  Wybrane zagadnienia prawa

  50

  17

   

  Polityka fiskalna

  10

  3

   

  Administracja finansowa

  4

  1

   

  Przepisy i etyka doradztwa podatkowego

  5

  2

   

  Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne

  6

  2

   

  Postępowanie egzekucyjne w administracji

  5

  2

   

  Prawo karno-skarbowe

  10

  3

   

  Prawo dewizowe

  5

  2

   

  Prawo celne

  5

  2

   

  II

  Prawo podatkowe

  100

  29

   

  Źródła i wykładnia prawa podatkowego

  5

  2

   

  Ordynacja podatkowa

  15

  3

   

  Studium przypadku - Ordynacja podatkowa

  5

  1

   

  Studium przypadku – Podatki pośrednie

  4

  1

   

  Studium przypadku – Podatki bezpośrednie

  4

  1

   

  Podatek od towarów i usług

  14

  3

   

  Podatek akcyzowy

  5

  2

   

  Podatek dochodowy od osób prawnych

  9

  3

   

  Podatek dochodowy od osób fizycznych

  9

  3

   

  Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny i leśny

  5

  2

   

  Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbowa

  9

  2

   

  Europejskie prawo podatkowe

  4

  2

   

  Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego

  4

  2

   

  Kontrola podatkowa i skarbowa

  8

  2

   

  III

  Rachunkowość podatkowa

  50

  14

   

  Elementy rachunkowości finansowej

  10

  3

   

  Elementy rachunkowości polskiej
  i międzynarodowej

  10

  3

   

  Wynik finansowy w ujęciu prawa podatkowego

  10

  3

   

  Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg

  10

  3

   

  Komputerowe systemy finansowe

  10

  2

   

  Seminarium

   

   

   

  Razem

  200

  60

 5. Liczba godzin ogółem:

  200.
 6. Egzaminy:

  każdy semestr kończy się egzaminem semestralnym, obejmującym wykładane przedmioty. Studia kończą się egzaminem końcowym i obrona pracy końcowej
 7. Czas trwania studiów:

  dwa semestry, dwudniowe zjazdy w piątki i soboty. Zajęcia w piątki od godz. 16.45-20.45, a w soboty od godz. 9.00
 8. Zgłoszenia:należy składać w sekretariacie Katedry Prawa (pokój 424A bud. Biblioteki Gł.), tel. 012- 293 57 32, fax 012- 293 50 68, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków. Wniosek o przyjęcie na studia powinien zawierać następujące dokumenty: kwestionariusz osobowy, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego podpisane na odwrocie, kserokopię dowodu osobistego.
 9. Koszt uczestnictwa:

  4.000 zł (można wpłacać w IV ratach) + wpisowe 50 zł