e-wizytówka

 

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego. Radca prawny.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Prawo cywilne. Prawo rodzinne, w szczególności majątkowe prawo małżeńskie. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo handlowe.

 

PUBLIKACJE:

 1. Prawo cywilne. Materiały dla studentów prawa. Prawo rodzinne”, t V (red. M. Araszkiewicz, M. Stus) Warszawa 2006 [cz. I: rozdział V, cz. II: rozdział II];
 2. „Scheidung nach polnischem Recht“, Interdisziplinäre Zeitschrift für Familienrecht (iFamZ) 2007, nr 4;
 3. Pojęcie i aktualna rola zaręczyn w niemieckim porządku prawnym”, Zeszyty Prawnicze Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, nr 14-15 (2008);
 4. Małżeńskie ustroje majątkowe w prawie austriackim”, Kwartalnik Prawa Prywatnego (KPP) 2008, z. 2;
 5. Das polnische Familienrecht im Wandel“,Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (FamRZ) 2008, z. 18;
 6. Ekspertyza sporządzona na zamówienie Ministerstwa Gospodarki pt. „Ekspertyza dotycząca relacji pomiędzy pracodawcami i pracownikami (twórcami wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych) w celu wskazania środków zmierzających do podniesienia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw i osiągnięcia wzajemnych korzyści” (red. J. Szwaja), Kraków 2008 [rozdz. V; publikacja elektroniczna Ministerstwa Gospodarki];
 7. „Ustawowy ustrój majątkowy małżeński w prawie niemieckim (po nowelizacji)”, Państwo i Prawo (PiP) 2010, z. 5;
 8. Prawo zobowiązań. Materiały dydaktyczne” (red. J. Szwaja), Kraków 2010 [część szczegółowa prawa zobowiązań: rozdziały VII, XII, XVI, XX];
 9. Recenzja: R. Welser (Hrsg.), Privatrechtsentwicklung in Zentral- und Osteuropa, Veröffentlichungen der Forschungsstelle für Europäische Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, Bd. I, Wien 2008, Kwartalnik Prawa Prywatnego (KPP) 2010, z. 3;
 10. Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung in Polen“ (w:) Beiträge zum europäischen Familienrecht: Vorsorgevollmacht und Erwachsenenschutz in Europa (red. M. Löhnig, D. Schwab, D. Henrich, P. Gottwald, I. Kroppenberg), t. 13, Bielefeld 2011;
 11. Gewaltfreie Erziehung im polnischen Recht“, Interdisziplinäre Zeitschrift für Familienrecht (iFamZ) 2012, nr 4;
 12. Sprawozdanie z I krakowskiej międzynarodowej konferencji naukowej „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne”, Kraków 24-25 listopada 2011 r. (wspólnie z M. Szaraniec, M. Cyconiem oraz T. Jedynakiem), Rozprawy Ubezpieczeniowe 2012, z. 1;
 13. Recenzja: R. Welser (Hrsg.), Erbrechtsentwicklung in Zentral- und Osteuropa, Veröffentlichungen der Forschungsstelle für Europäische Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, Band II, Wien 2009,Kwartalnik Prawa Prywatnego (KPP) 2012, z. 3;
 14. Recenzja: R. Welser (Hrsg.), Konsumentenschutz in Zentral- und Osteuropa, Veröffentlichungen der Forschungsstelle für Europäische Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, Band III, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Wien 2010, Kwartalnik Prawa Prywatnego (KPP) 2013, z. 1;
 15. Wichtige Neuerungen im polnischen Erbrecht“ (wspólnie z A. Mączyńskim), Interdisziplinäre Zeitschrift für Familienrecht (iFamZ), 2013, nr 4;
 16. Neueste Entwicklungen im polnischen Familienrecht“ (wspólnie z P. Mostowikiem), Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (FamRZ) 2013, z. 18;
 17. Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów" (red. B. Gnela) Warszawa 2014 [rozdz. VIII, pkt 8.5 (wspólnie z A. Nowak-Grucą)];
 18. Recenzja: R. Welser (Hrsg.), Reformen im österreichischen und im türkischen Recht, Veröffentlichungen der Forschungsstelle für Europäische Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, Band IV, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Wien 2010, Kwartalnik Prawa Prywatnego (KPP) 2014, z. 2;
 19. „Aktuelle Tendenzen und Entwicklungen im polnischen Familienrecht“, Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (FamRZ) 2014, z. 18.

 

STAŻE I POBYTY NAUKOWE:

 • 2004-2005 Stypendium Socrates/Erasmus (Uniwersytet Ruprechta-Karola w Heidelbergu)
 • 2005 Stypendium Forum Europejskiego Alpbach (Alpbach)
 • 2007 Stypendium Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (Uniwerstet Wiedeński)
 • 2007-2008 Stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Jerzego Stefana Langroda (Uniwersytet Jagielloński)
 • 2008 Stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Florentyny Kogutowskiej (Uniwersytet w Zurychu)
 • 2009 Stypendium Deutscher Akademischer Austauschdienst (Uniwersytet Ruprechta-Karola w Heidelbergu)
 • 2009 Stypendium Max-Planck-Gesellschaft (Instytut Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Maxa-Plancka w Hamburgu)

 

UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH, SEMINARIACH, SYMPOZJACH:

 1. Międzynarodowe seminarium pt. „Drei Gerichte – Dreierlei Recht? Zum Grund und Menschenrechtsverständnis von BverfG, EGMR, EuGH“, czerwiec 2005 Heidelberg; referat: „Haftung bei staatlichen Verletzungen von Grundrechten und Grundfreiheiten“
 2. Międzynarodowa konferencja pt. „Rechtswissenschaftliche Erfahrungen bei der Anpassung nationaler Rechtsordnungen an europarechtliche Vorgaben - Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Deutschland und Polen“, Kraków 21-22 kwietnia 2006 r.;
 3. Międzynarodowe seminarium pt. „Alumniseminar des DAAD für Absolventinnen und Absolventen aus den Fachbereichen Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften“, Warszawa 17-19 marca 2006 r.;
 4. II Ogólnopolski Zjazd Cywilistów. „Europeizacja Prawa Prywatnego”, Katowice-Wisła 28-30 września 2006 r.;
 5. Ogólnopolska konferencja pt. „Ustawowe ograniczenia swobody kontraktowej”, Kraków-Wierchomla 16-18 września 2010 r.;
 6. X Sympozjum Europejskiego Prawa Rodzinnego „Vorsorgevollmacht und Erwachsenenschutz in Europa“, Ratyzbona 7-9 października 2010 r.; referat: „Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung in Polen“;
 7. I krakowska międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne”, Kraków 24-25 listopada 2011 r.
 8. Ogólnopolska konferencja pt. „Zastosowanie instytucji cywilnoprawnych w prawie podatkowym”, Zakopane 10-12 października 2012 r.;
 9. II krakowska międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne”, Kraków 28-29 listopada 2013.