e-wizytówka

 

Asystent w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego. Radca prawny.

 

Związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie od 2003 r. Najpierw jako student kierunku Ekonomia następnie jako doktorant. Od 2012 r. zatrudniony na stanowisku asystenta.    

 

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK. Odbył staż zagraniczny w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie w Groningen - International School of Law oraz na Kingston University w Londynie. 

 

Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu nauk prawnych pt. "Alternatywne środki rozwiązywania sporów jako instrument ochrony inwestora na rynku kapitałowym", pod kierownictwem prof. dr hab. Bogusławy Gneli. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej uzyskał tytuł radcy prawnego.

Zainteresowania naukowe:

Prawo rynku kapitałowego, prawo gospodarcze i handlowe, prawo cywilne - zobowiązania.

Publikacje:

 1. „Ochrona poszkodowanego w konstrukcji regresu nietypowego (szczególnego) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych”, [w:] Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, B. Gnela, M. Szaraniec (red.), Difin 2013;
 2. „Energy policy of the European Union and its influence on EU economic competitiveness” [w:] The Interaction of national legal systems: Convergence or Divergence? Conference papers, Wyd. Vilnius University Faculty of Law, Wilno 2013, ISBN 978-609-459-201-0, s. 178 – 186;
 3. „Prawa akcjonariusza do informacji jako narzędzie nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa na rynku kapitałowym”, [w:] The development of financial system of countries of Central nad East Europe, Volume III, Wyd. Lviv Institute of Banking of University of Banking of the National Bank of Ukraine, Lwów 2013, s. 43 – 56;
 4. Legalność wykorzystania tzw. „Secret Comparables” w procesie kontroli cen transferowych”, [w:] Tradicie a a inovacie socjalnej pedagogike, Wyd. Katolicka Univerzita v Ruzomberku 2012, ISBN: 978-80-8084-900-9, str. 47 – 63;
 5. Granice swobody zbywalności praw z akcji. Zagadnienia wybrane, [w:] Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane; red. Prof. Bogusława Gnela, Wolters Kluwers 2010, ISBN: 978-83-264-0591-4;
 6. Niekończący się areszt tymczasowy, Gazeta Sympozjalna 2008, nr 10, Wyd. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 10 – 11.

Uczestnictwo w konferencjach i sympozjach:

 1. II Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne" - Kraków, 28-29.11.2013 r.;
 2. Międzynarodowa Konferencja „Young Arbitration Forum” – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie zorganizowanej przez International Chamber of Commerce (ICC) – Kraków, 12 listopada 2013 r.;
 3. Ogólnopolska Konferencja „Instrumenty corporate governance w prawie polskim” – Kraków, 13 – 14 maja 2013 r. – referat: „Ochrona akcjonariusza mniejszościowego spółki publicznej i niepublicznej w konstrukcji przymusowego odkupu akcji”;
 4. Międzynarodowa Konferencja „The interaction of national legal systems: divergence or convergence?” – Wilno (Litwa), 25 – 26 kwietnia 2013 r., referat: „Energy policy of the European Union and its influence on EU economic competitiveness”;
 5. Międzynarodowa Konferencja „Unijne podsumowanie roku 2012 – The EU summary of year 2012” – Kraków, 8 – 10 marca 2013 r., referat: „The future of consumer protection in the EU law – professional and detail client as a “consumer” of investment services”;
 6. Ogólnopolska Konferencja „Arbitraż a osoby trzecie” – Katowice, 28 listopada 2012 r.;
 7. Konferencja "Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym” – Kraków/Zakopane, 7-10 października 2012 r.;
 8. Międzynarodowa Konferencja Nauk Humanistycznych pod patronatem m.in. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie – Spiska Nowa Wieś (Słowacja), 6-7 września 2012 r.; referat: „Kadencja i wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki kapitałowej”;
 9. Międzynarodowa Konferencja Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Ruzomberok – Ruzemberok (Słowacja), 4-5 września 2012 r., referat: „Charakter prawny odpowiedzialności spółki dominującej względem spółki zależnej w polskim systemie prawa”;
 10. Międzynarodowa Konferencja pt. „The development of financial system of countries of Central and East Europe, Institute of Banking of University of Banking of the National Bank of Ukraine” – Lwów (Ukraina), 20-22 czerwca 2012 r., referat: “Prawa akcjonariusza do informacji jako narzędzie nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa na rynku kapitałowym”;
 11. Międzynarodowa Konferencja „Week of Innovative Regions in Europe” (WIRE 2012) – Kraków/Wieliczka, 4-5 czerwca 2012 r.;
 12. Międzynarodowa Konferencja Katolickiego Uniwersytetu w Ruzomberok pt. „Tradycjonalne i innowacyjne wychowanie a nowoczesne podejście do nauczania” – Lewoci (Słowacja), 16 luty 2012 r., „Legalność wykorzystania tzw. „Secret Comparables” w procesie kontroli cen transferowych”;
 13. Międzynarodowa Konferencja „Unijne podsumowanie roku 2011 – The EU summary of year 2011” – Kraków, 13–15 styczeń 2012 r.;
 14. Ogólnopolska Konferencja naukowa pt. „Ustawowe ograniczenia swobody kontraktowej”, - Kraków/Wierchomla, 16-18 wrzesień 2010 r.;
 15. XX Forum Ekonomiczne w Krynicy; Uczestnik panelu "Europa po Traktacie Lizbońskim - strategie dla przyszłości", Krynica Zdrój, 8-11 wrzesień 2010 r.;
 16. Debata Oxfordzka, „Ta Izba twierdzi, że Polsce nie grozi żadne niebezpieczeństwo energetyczne” – przeciwnik tezy, Kraków, 4 maja 2009 r.;
 17. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rynek pracy w UE” pod patronatem NBP oraz Rektora UEK – Kraków, 15 listopad 2007 r.;
 18. 2006 – 2010 r. - udział w XXIII, XXIV, XXV oraz XXVI Sympozjum Naukowym „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna” tematyka: Etyka w biznesie, demografia, bliski wschód i bezpieczeństwo energetyczne, dziedzictwo a rozwój, kapitał ludzki, kapitał społeczny, Polska i jej sąsiedzi.

Staze i pobyty naukowe:

 • 2010 r. - Stypendium Socrates/Erasmus, Hanze Univesity – International School of Law, Groningen, Holandia;
 • 2010 r. – Program wymiany naukowej: Crossing Boarder Project, Kingston University in London – Londyn, Anglia.