• Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów , red. C. Żuławska, wyd. AE w Krakowie, Kraków 1988;
 • Elementy prawa. Prawo państwowe i cywilne, red. C. Żuławska, wyd. AE w Krakowie, Kraków 1989;
 • Elementy prawa. Prawo państwowe i cywilne, red. C. Żuławska, wyd. II zmienione i uzupełnione, wyd. AE w Krakowie, Kraków 1992;
 • Elementy prawa. Prawo administracyjne, karne i ochrona prawna, B. Gnela, J. Koczanowski, C. Żuławska, wyd. AE w Krakowie, Kraków 1992;
 • Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, wyd. II zmienione i uzupełnione, red. C. Żuławska, wyd. AE w Krakowie, Kraków 1993 r.;
 • Elementy prawa. Prawo państwowe i cywilne, wyd. III zaktualizowane i uzupełnione, red. C. Żuławskiej, wyd. AE w Krakowie, Kraków 1994;
 • Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, wyd. III, red. C. Żuławska, wyd. AE w Krakowie, Kraków 1996 r.;
 • Encyklopedia prawa dla ekonomistów, red. C. Żuławska, wyd. AE w Krakowie, Kraków 1998;
 • Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, red. C. Żuławska, wyd. AE w Krakowie, Kraków 1999;
 • Kazusy z prawa dla ekonomistów, red. P. Wiatrowski (pozostali autorzy: P. Dąbek, Gut, P. Kukuryk, J. Loranc, P. Wiatrowski, Woźniak), Zakamycze 2001;
 • Prawo gospodarcze dla ekonomistów, red. B. Gneli), wyd. AE w Krakowie, Kraków 2003;
 • Podstawy prawa dla ekonomistów, red. B. Gnela, wyd. AE w Krakowie, Kraków 2005;
 • Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów, red. P. Wiatrowski (pozostali autorzy: F. Grzegorczyk, A. Kielijan, P. Kukuryk, J. Loranc, P. Wiatrowski), Zakamycze 2005;
 • Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne. Monografie, red. B. Gnela, Oficyna Wolters Kluwer 2007;
 • Prawo podatkowe: część ogólna: kazusy, red. B. Gnela (pozostali autorzy: A. Kaźmierczyk-Jachowicz, M. Łuc, K. Michałowska), Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer 2007;
 • Postępowanie podatkowe: kazusy, red. B. Gnela (pozostali autorzy: A. Każmierczyk-Jachowicz, M. Łuc, K. Michałowska), Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer 2008.