• Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej – cz. I. Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek (umowa nr 56/KP/2/2002/S);
  • Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej – cz. II Wybrane zagadnienia przekształcania spółek (umowa nr 109/KP/1/2003/S/97);
  • Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej – cz. III. Raport końcowy z badań prowadzonych w latach 2002 – 2004 (cz. I – III);
  • Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (Principles of European Contract Law - PECL) a polskie prawo cywilne – cz. I (umowa nr 104/KP/3/2005/S/276);
  • Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (Principles of European Contract Law - PECL) a polskie prawo cywilne – cz. II (umowa nr 102/KP/1/2006/S/360);
  • Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (Principles of European Contract Law: PECL) a polskie prawo cywilne – cz. III (umowa nr 9/KP/1/2007/S/370).