1. Kierownik Studiów Podyplomowych Katedry Prawa CYWILNEGO I GOSPODARCZEGO

  Prof. dr hab. Bogusława Gnela
 2. Cele i zadania studiów:

  przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego, a także przygotowanie przedsiębiorców lub pracowników przedsiębiorcy do stosowania przepisów prawa podatkowego.
 3. Studia przeznaczone są

  przede wszystkim dla osób, które chcą zdać egzamin państwowy na doradcę podatkowego, a także dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, chcących samodzielnie rozwiązywać problemy wynikające ze stosowania prawa podatkowego, oraz dla pracowników komórek rachunkowo-podatkowych. O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które mają dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich lub licencjackich.
 4. Ramowy program przedmiotowy:

  • Polityka fiskalna
  • Przepisy o doradztwie podatkowym
  • Administracja finansowa
  • Źródła i wykładnia prawa podatkowego
  • Podatki i opłaty lokalne . Podatek rolny i leśny
  • Podatki dochodowe – osoby fizyczne
  • Podatki dochodowe – osoby prawne
  • Ordynacja podatkowa
  • Postępowanie administracyjne
  • Postępowanie sądowoadministracyjne
  • Postępowanie egzekucyjne w administracji
  • Podatki pośrednie. VAT
  • Podatki pośrednie. Akcyza
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych. Opłata skarbowa.
  • Podatek od spadków i darowizn
  • Europejskie prawo podatkowe
  • Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego
  • Prawo karne skarbowe
  • Prawo dewizowe
  • Wspólnotowe prawo celne
  • Kontrola podatkowa i skarbowa
  • Elementy rachunkowości polskiej i międzynarodowej
  • Wynik finansowy w ujęciu prawa podatkowego
  • Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg
  • Elementy rachunkowości finansowej
  • Komputerowe systemy finansowe
  • Pisma procesowe
  • Seminarium dyplomowe
 5. Liczba godzin ogółem:

  200.
 6. Egzaminy:

  każdy semestr kończy się egzaminem semestralnym, obejmującym wykładane przedmioty. Studia kończą się egzaminem końcowym i obrona pracy końcowej
 7. Czas trwania studiów:

  dwa semestry, dwudniowe zjazdy w piątki i soboty. Zajęcia w piątki od godz. 16.45-20.45, a w soboty od godz. 9.00
 8. Zgłoszenia:należy składać w sekretariacie Katedry Prawa (pokój 424A bud. Biblioteki Gł.), tel. 012- 293 57 32, fax 012- 293 50 68, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków. Wniosek o przyjęcie na studia powinien zawierać następujące dokumenty: kwestionariusz osobowy, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego podpisane na odwrocie, kserokopię dowodu osobistego.
 9. Koszt uczestnictwa:

  4.000 zł (można wpłacać w IV ratach) + wpisowe 50 zł