Konferencje Naukowe

 

Konferencja

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego pt. ,,Zasada pewności w prawie podatkowym - de lege lata i de lege ferenda"

Szukaj